Aktivity

Aktivita č. 1

Rekonštrukcia historickej pamiatky

Rekonštrukcia pamiatky v sebe zahŕňa vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá zahŕňa podklady k rekonštrukcii, výkazy výmer a presné postupy rekonštrukcie. Príprave projektovej dokumentácie predchádzalo vypracovanie inžiniersko – geologického prieskumu územia v okolí hradnej studne, prieskum a statické posúdenie zachovaných častí murív hradby a odkrytých nálezov kasární na III. nádvorí. Práce, ktoré vyplynú z projektovej dokumentácie budú zahŕňať odvodnenie 3. nádvoria, rekonštrukciu studne/cisterny a rekonštrukciu hradného múra.

⇒ Projektová dokumentácia rekonštrukcie kasární

Aktivita č. 2

Prezentácia archeologickej expozície

Prezentácia archeologického náleziska bude prebiehať súčasne so stavebnými úpravami pamiatky. Takto budú môcť návštevníci hradu Ľubovňa sledovať tvorbu archeologickej expozície už od jej počiatkov. Ide v súčasnosti v múzeách o často používaný spôsob prezentácie expozícii, nálezísk a práce odborných pracovníkov. Vytvorenie archeologickej expozície bude zahŕňať prezentáciu vojenských kasární formou tradičných remesiel a moderných technológií.

Aktivita č. 3

Sokoliarsky hrad Ľubovňa

Vytvorenie stálej sokoliarskej scény na hrade Ľubovňa prezentujúcej prácu sokoliarov, ukážky výcviku dravých vtákov, prácu s návštevníkom so špeciálnymi potrebami – Aves terapia.

Aktivita č. 4

Stredoveká každodennosť

Prezentácia remeselnej činnosti na hrade Ľubovňa.